Quizzer og tests i Forms

Forms er et program til at lave eksempelvis quizzer eller tests. Her vil jeg vise hvordan man kan lave en test. Forms kan man finde i app-starteren i øverste venstre hjørne (de ni prikker) når du er logget på Office 365 eksempelvis.

Hvordan man laver en test

Da jeg vil lave en test vælger jeg ‘quiz’ (dette giver mig fx mulighed for flere svarmuligheder). Når jeg har valgt typen af min form (quiz), skal jeg til at skrive mine spørgsmål ved at klikke ‘add new’. Her er der mange valgmuligheder, jeg vælger oftest ‘choice’ (to eller flere bestemte svar) eller ‘text’ (svaret er fri tekst).

Mange af mine spørgsmål laver jeg som multiple choice, og antallet af svarmuligheder afhænger lidt af spørgsmålet. Først viser jeg lige hvordan spørgsmålet ser ud inden jeg har puttet indhold i og dernæst et spørgsmål jeg har udfyldt.

I mit spørgsmål her har jeg tilføjet to flere svarmuligheder og jeg har valgt at svarmulighed nr 3 er den rigtige (man kan se at der er sat flueben ved). Derudover har jeg givet spørgsmålet 5 point. Jeg har ikke rørt ved hverken ‘multiple answers’ (der er kun et rigtigt svar) eller ‘required’ (eleverne kan springe spørgsmålet over hvis de ikke kan finde ud af det). Klikker man på de tre prikker nederst til højre kan man vælge flere valgmuligheder, fx ‘shuffle options’ som gør at svarmulighederne kommer i tilfældig rækkefølge (hvis man fx vil undgå at eleverne fortæller hinanden at nr 3 er det rigtige svar til spørgsmål 18).

Sådan ser spørgsmålet ud for eleverne:

Her er et andet eksempel på et spørgsmål hvor jeg har indsat et billede der skal bruges i spørgsmålet. Billeder indsættes ved at klikke på billedikonet til højre for spørgsmålsteksten.


Lad eleverne tage testen

Når alle spørgsmålene er lavet færdige, skal quizzen deles med eleverne. Det gøres ved at klikke på ‘share’.

Her kan du vælge at alle med linket kan svare, at kun folk i din organisation (skole) kan svare eller at bestemte folk i din organisation kan svare. Jeg vælger at kun folk i min organisation kan svare. Jeg vælger at få lavet et link jeg kan sende til mine elever, men man kan også vælge andre måder at dele quizzen på (fx QR-kode eller e-mail).

Det er en fordel at bede eleverne om at logge in, da deres navne så automatisk genereres. Alternativt kan man lade første spørgsmål være ‘skriv dit navn’.

Man kan i øvrigt sætte et start- og sluttidspunkt på quizzen, hvilket kan være smart ved tests. Dette gøres ved at vælge settings (de tre prikker øverst til højre, under logo/billede).


Testens resultater

En stor fordel ved at lave digitale tests er selvfølgelig at man får resultaterne automatisk og med det samme. I forms får man en samlet score (hvilket selvfølgelig giver mest mening hvis ens spørgsmål automatisk giver point!), den ser sådan her ud:

Man vælge at gennemse svarene (‘review answers’) eller eksportere svarene til excel (også selvom det hele er tekst-svar kan det være godt at have alle ens elevers svar samme overskuelige sted).

Når man gennemser svarene kan man vælge at se dem igennem spørgsmål for spørgsmål eller elev for elev. Her kan man se oversigten over elevernes svar (her har jeg fjernet elevens navn i listen til venstre, men man kan stadig se tid og score) og man kan også se alle de svar hver enkelt elev har givet, her er vist et eksempel på to af elevens svar (bemærk grøn farve for rigtigt svar og rød for forkert).

Her nedenunder kan man i stedet se hvert spørgsmål og hvad eleverne har svaret. Er der angivet bestemt korrekt svar får man også lidt statistik på spørgsmålet.

Man kan også vælge at give eleverne et spørgsmål de skal svare frit på (‘text’-muligheden når man vælger spørgsmål). Her kan man vælge langt svar hvis man forventer sådanne (man kan indtaste op til 4000 tegn i standard svar-længden). Man kan også give en korrekt svarmulighed her, men erfaringen har vist mig at det kan være svært at styre præcist hvad der er korrekt her (forms er ikke case sensitiv, så det er lige meget med store og små bogstaver, men hvad med stavefejl?). Her er et eksempel på et tekst-spørgsmål og tilhørende svar fra tre elever (anonyme).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *